Funktionsmedicinsk rådgivare/näringsrådgivare

Vi har fått ett stort gensvar på vår utbildning till Funktionsmedicinsk rådgivare och Funktionsmedicinsk näringsrådgivare. Vi har funnit att intresset är stort bland dem som har en lång resväg och har därför beslutat att se om vi kan göra steg 1 till en distansutbildning över internet. Vi arbetar med att försöka lösa vilket system vi ska arbeta genom för att kunna hålla föreläsningar i realtid.

Vi hoppas att vi snart har en lösning som gör att vi kan möta så många elever som möjligt.

2014

Vi kommer att i egen regi och i samarbete med VitalKunskap och Näringsmedicinska skolan hålla ett antal 3dagars och helgkurser i höst och kommande vår.

Du har möjlighet att redan nu boka plats på flera av dem. Du hittar vårt utbud här.

Du som tidigare gått Steg 1 och Steg 2 i Hårmineralanalys, har nu möjlighet att gå om dessa till ½ kursavgift. Se kurstillfällen på www.harmineralanalys.se