Läsa till FMNS-Terapeut

[wpfblikebox]

Här får du som är Näringsterapeut eller du som arbetat länge som terapeut med en inriktning på näring en djupare utbildning, som leder in dig på Funktionsmedicin.

Den Funktionsmedicinska modellen är utvecklad av IFM (Institute of Functional Medicin) i USA och som terapeut får du fantastisk hjälp att arbeta med IFMs modell. Grundläggande är att se förbi symptom och istället se till bakomliggande grundorsaker.

Funktionsmedicin kombinerar detaljerad forskning från olika discipliner med kliniskt relevanta modeller av sjukdom och patogenes för diagnos. Dessutom är klientens berättelse ett viktigt för att kunna fastställa olika symptom och obalanser i en övergripandestrategi dvs IFMs anamnes och utredningsunderlag för framgångsrik behandling.

Matrixen för Integrativ & Functional Medical Nutrition Terapy (IFMNT) är framtagen av IFMs ledande näringsterapeut Diana Noland.

Block 1 (V.1) – ger kunskaper för att göra en bra utredning och grund för behandling. (Anamnes-block)
Efter block 1 bör du klara att – ta in alla information och tolka den på ett tillförlitligt sätt, så att behandlingsplan kan göras.
Genomgång av patientfall och anamnes.
Efter vecka 1 får du kursintyg på Funktionsmedicinsk rådgivare efter godkänd skrivning.
För att få Diplom på Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare behöver du ha gått alla 3 steg.

Block 2 (V.2) – är en påbyggnad och fördjupning av tidigare grundkunskaper och detta block är mer behandlingsinriktat. Ytterligare klientfall, behandling och näringskunskap. Där en fördjupning av den Funktionsmedicinska modellens olika anamnesverktyg arbetas igenom grundligare. Här får du studera mer näring och näringsämnesstudier.

Block 3 (V.3)– näringens funktion och påverkan på människan – dvs ökad förståelse om kroppens biokemi för att ta fram specifika riktlinjer för effektiv behandling vid syndromproblematik, individens bakomliggande grundorsak.

Efter 3 block – 180 lärarledda timmar och 180 timmar hemstudier, godkänd skrivning och 5 inlämnade klientfall är du Diplomerad Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare.