FMNS-Terapeut- Block/steg innehåll

Vad vi studerar under utbildningen – böcker och övrigt material som är användbart i vårt arbete kommer sist på sidan.

Block 1

Steg 1-2 Genomgång av den anamnes och de uppgifter vi tar in av klienten vid första mötet – enligt Näringsterapeutisk modell, med påbyggnad av vad vi med hjälp av den funktionsmedicinska modellen bygger på vår anamnes/intervju/undersökning med.

Radial-hemsida  den funktionsmedicinska radialen är framtagen av Diana Noland för arbete med den funktionsmedicinska modellen för Näringsrådgivare-/terapeuter, Näringsmedicinare och amerikanska dietister.

Steg 3-4-5 Genomgång av mage/tarm, (lymfa),endokrina systemet, hjärt-/kärl-/blodsystemet, immunsystemet (Lymfa) – undersökning, frågor och evt. labb som kan tas.
Studier inom dessa områden kopplas till IFMs modell – för funktionsmedicinsk näringsterapi

Block 2
Steg 1-5 Är en fördjuppning av hur vi applicerar inlärda kunskaper på IFM – modellen. Där vi bl.a. arbetar med klientfall och fördjupar oss i Näringskunskap, samtidigt som vi studerar mer om metabola pathways.

Block 3 – näringens funktion och påverkan på människan – dvs ökad förståelse om kroppens biokemi för att ta fram specifika riktlinjer för effektiv behandling vid syndromproblematik, individens bakomliggande grundorsak, här fördjupar vi oss i SMART-modellen. En metod som håller klienten motiverad då en funktionsmedicinsk näringsbehandling kan ta tid, då vi behandlar primärbilden som förändras vart efter klienten läker. Funktionsmedicinskt får vi ofta arbeta med epigenetisk belastning och följa klienten under flera läkningsfaser.