upplägg och avgifter 3 x 7 dagar

Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare

180 timmar – eller 240 lektionstimmar (45 min)
Schema FMNS  3 separata kursveckor under 6 månader
Avgift för hel kurs 36.000 kr exkl moms (45.000 kr ink moms)
Vi betalning av hela kursen vid start – ingår kursmaterialet (värde 1.500 kr)
Vid delbetalning/per studievecka 12.000 kr exkl moms (15.000)
tillkommer en materialkostnad på utskrift av kursmaterial (ca.500 kr/kursvecka)

Lördag
13.00 samling/genomgång
13.30 – 16.30 lektion 
16.30 – 18.00 middag/paus
18.00 – 20.00 lektion                                              5 h

Söndag-Fredag
7.00 – 9.00 frukost och förberedande arbete
9.00 – 12.00 lektion
12.00 – 13.30 lunch/vila
13.30 – 16.30 lektion
16.30 – 18.00 middag
18.00 – 20.00 lektion                                              9 h x 5

Söndag v1  
7.00 – 9.00 frukost och förberedande arbete
9.00 – 12.30 lektion
12.30 – 13.00 skrivning                                          5h
13.00 avslut (lunch innan hemfärd för den som önskar)
+ 5 h gemensamhetstimmar som ingår i studietimmar totalt: 60 h per kursvecka

Lördag  v2
7.00 – 9.00 frukost och förberedande arbete
9.00 – 12.30 lektion                                                  5h
13.00 avslut (lunch innan hemfärd för den som önskar)
+ 5 h gemensamhetstimmar som ingår i studietimmar totalt: 60 h per kursvecka

Söndag v3
7.00 – 9.00 frukost och förberedande arbete
9.00 – 13.00 skrivning                                          5h
13.00 avslut (lunch innan hemfärd för den som önskar)
+ 5 h gemensamhetstimmar som ingår i studietimmar totalt: 60 h per kursvecka