Funktionsmedicinsk rådgivare/näringsrådgivare

Vi har fått ett stort gensvar på vår utbildning till Funktionsmedicinsk rådgivare och Funktionsmedicinsk näringsrådgivare. Vi har funnit att intresset är stort bland dem som har en lång resväg och har därför beslutat att se om vi kan göra steg 1 till en distansutbildning över internet. Vi arbetar med att försöka lösa vilket system vi ska arbeta genom för att kunna hålla föreläsningar i realtid.

Vi hoppas att vi snart har en lösning som gör att vi kan möta så många elever som möjligt.