Vi flyttar till Småland

Ny skola i Överum  (Västervik) – start 2015

Vår nya permanenta adress för utbildning på Funktionsmedicinska Näringsskolan till Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare/terapeut blir på Överums Hälsohotell Myrtenkransen på Bruksgatan 20, 59096 ÖVERUM.

Men huvudkontoret ligger kvar på Götgatan 96, 118 62 STOCKHOLM, tills vidare.