Näringsterapi

Vad är näringsterapi

Näringsterapi innebär att man arbetar terapeutiskt med näring och näringstillskott med hänsyn till obalanser och symptom.

Näringsmedicin bygger på att kvarhålla eller återställa ett friskt hälsotillstånd genom rekommendation av ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för den enskilda personen.
Näringsterapeuten har kunskapen om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter mm påverkar kroppens anatomi, fysiologi, psykologi och biokemiska funktioner.
Näringstillskott bör användas för att åstadkomma balans i kroppen då obalanser leder till patologiska eller kliniska symtom.
Forskning visar att ohälsa och sjukdomar kan orsakas eller försämras av obalanser i vitamin/mineralstatus. Förhöjda värden toxiska metaller kan också påverka bilden t.ex Kvicksilver (Hg), Kadmium (Cd), Bly (Pb) mm